Ordningsregler

ORDNINGSREGLER

På förekommen anledning, för allas vår trivsel och inte minst våra barns säkerhet, återges nedan några av de från medlemmarna mest omfrågade punkterna om vår närmiljö och vad som bör beaktas.

KATTER

Hundar, katter m.m. får endast vistas lösa på den egna tomten i övrigt hållas under sträng uppsikt.

 

TRAFIK

Tänk på barnen – anpassa hastigheten – högsta tillåtna är 30km/tim på hela området .Hastighetsanpassning (enligt lagen)är i detta fall betydligt lägre.

 

PARKERING

Parkera inte i anslutning till korsningarna så att sikten skyms Använd alltid avsedd parkeringsplats, hänvisa besökande till gästparkeringen (obs 24 timmars parkering), eller fråga grannen om eventuell plats.

 

CARPORTEN

Håll carporten i ordning och låt den inte varaktigt fungera som lagerplats eller verkstad med avseende på olycksrisken för barn. I carportens förråd får maximalt förvaras 20 liter brännbar vätska.

 

TRÄD OCH BUSKAR

Buskar och häck får inte hänga ut mer än maximalt 25 cm från tomtgränsen. I anslutning till vägkorsningar finns även särskilda bestämmelser för häckens höjd. Notera dessutom att det är absolut förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen.

 

SNÖSKOTTNING

Gångvägar, såväl på fram- som baksidan i anslutning till fastigheterna, är fastighetsägarens ansvar vad avser renhållning, snöskottning, sandning mm. Notera också att det gäller saltningsförbud i hela Göteborg.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *