Stämma

Kallelse till Stämma 2024-04-23 Kl 19.00, Västerträffen Östra Skärvallsgatan 1 VF.

Motioner lämnas till Ordf. Martin Henningsson PAG 17. Medlem som ej personligen kan närvara kan låta sig represteras via fullmakt.

Kallelse till stämma 2023-04-26 Kl 19.00 i Furåsens Kyrka, Furåsgläntan 23, VF.

Motioner lämnas till ordf. Niklas Selsvik PAG 110. Medlem som ej personligen kan närvara, kan låta sig representeras via fullmakt.

Kallelse till extra Stämma 2022-08-29 kl 18.00 i Furåsens kyrka

Kallelse till stämma 2022-04-19

Stämma 20/4-21   

Utförd via Teams

Klicka på länkarna nedan för att ta del av innehållet.

Stämma 2020

Omröstning via post gällande byte av samtliga vattenmätare

Info om vattenmätare

STÄMMAN INSTÄLLT TILLS VIDARE BESKED!!!

PGA senaste regelverk med hänvisning till Corona pandemin och nya regler för sammankomster på maximalt 50 personer så skjuts härmed stämman på obestämd framtid, tills dess råder inga förändringar utan allt rullar på enligt förra stämmans beslut.

Vi återkommer med ett nytt datum för att kunna genomföra ordinarie årsstämma när det är möjligt enligt då gällande smittskyddsregler.

kallelse till årsmöte -20

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Resultaträkning 2019

Budgetförslag 2020

Balansräkning 2019

Osberget Valberedningen 2020

Stämma 20190424

Stämma -19 protokoll

kallelse till årsmöte -19

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Balansräkning 2018

Resultaträkning 2018

Osberget Valberedningen 2019

Budgetförslag 2019

Stämma 20180418

kallelse till årsmöte -18

Budgetförslag -18

Resultaträkning -18

Balansräkning -18

Osberget Valberedningen 2018

Verksamhet -18

revisionsberättelse-

Återkommer med vidare information

Kallelse till Stämma 2017

årsredovisning

revisionsberättelse

kallelse till årsmöte

Valberedningen 2017

……………………………………………………………………………….

Årsredovisning

2016 års kallelse till årsmöte

Osbergets-Radhussamfällighet-Verksamhets -15

Valberedningen 2016 i PDF

För att kunna se innehållet i länkarna krävs adobe, klistra in länken nedan i webläsaren för att installera gratis vid behov.

http://get.adobe.com/se/reader/