Nyheter

2024-04-23 Avbrott Fiber & TV /telefoni! Den 25/4 mellan 07.00-09.00 kommer bredbandsuppkopplingen/telefoni & Tv brytas en kort stund när arbetet med att byta ut våra elmätare pågår. //Styrelsen

2024-03-07. Tidsplan för avgifter och arvoden i samfälligheten under året. Se länken nedan.

2023-10-03. Våra TV-kanaler blev helt digitala den 12sep , se bifogad information från vår leverantör Sappa AB. Mvh Styrelsen.

2023-10-03. På senaste stämman bestämdes att samtliga avgifter till föreningen skall ske digitalt. Avgifterna skickas fortsättningsvis till varje fastighetsägare via e-post. Meddela kassören vilken mejl som är aktuell. Det åligger varje fastighetsägare att förse Kassören med aktuella uppgifter för ändamålet. (glöm inte att kika i ”skräpposten” så att fakturan inte hamnar där)