Historia

SIAB projekterade och byggde husen i vår samfällighet i början av 70-talet. Dessa såldes på friköpta tomter av Bostads- stiftelsen Skansen Kronan, Länssparbanken Göteborg (nuvarande Föreningssparbanken). Husen fördelades efter antal sparpoäng i Länssparbanken.

 

Hösten 1971 flyttade de första medlemmarna i Osbergets radhussamhällighet in. Det var första raden mot Ängkärrsvägen med udda nummer som var först. Sedan fylldes det på med de jämna numren till hösten 1972. En del smärre ändringar gjordes i husen på jämna sidan. Dessa flyttade in 1972/3.

Enligt nu tillgängliga handlingar kostade mellanhusen 180 000:- och gavelhusen
186 000:- i etapp 1. I etapp 2 var motsvarande siffror 192 000 respektive 198 000. Taxeringsvärdena beräknades till 140 000:-. Utgiftskalkylen visade på 10 905:-/år efter skattejämkningen.

 

Samfälligheten grundades 1973. Något senare byggdes tennisbanan, där 50 av radhussamfällighetens medlemmar köpte in sig med SEK 1000:-.

 

Infrastrukturen var ganska komplett med skola (åk 1-9), spårvagns- och bussförbindelse, mataffär, apotek, post, bank, tandläkare inom gångavstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *